Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo với lời giải chi tiết tất cả các bài tập của bài Ôn tập phép chia. Các em cùng tham khảo và đối chiếu để chắc chắn làm bài đúng, chính xác. Bên cạnh đó, các em dễ dàng hình dung được hướng làm cho các bài tập tương tự gặp phải.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
  • Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


Giải Toán lớp 3 trang 15, 16 sách Chân trời sáng tạo tập 1
 

Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Ôn tập phép chia

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 15 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính. 
a) 12 : 2                    20 : 2                            b) 10 : 5                        50 : 5
18 : 2                         2 : 2                                45 : 5                          35: 5

READ:  Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM 2022

Hướng dẫn giải: Tính kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 2, chia 5 đã học.

Đáp án:

a, 12 : 2 = 6                               20 : 2 = 10
18 : 2 = 9                                    2 : 2 = 1

b, 10 : 5 = 2                               50 : 5 = 10
45 : 5 = 9                                    35 : 5 = 7

2. Giải bài 2 Trang 15 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Viết các phép chia (theo mẫu).
Mẫu: 5 x 8 = 40
         40 : 5 = 8
         40 : 8 = 5
a) 5 x 3 = 15
b) 5 x 9 = 45
c) 2 x 1 = 2

Đáp án:
a) 5 x 3 = 15
15 : 5 = 3
15 : 3 = 5
b) 5 x 9 = 45
45 : 5 = 9
45 : 9 = 5
c) 2 x 1 = 2
2 : 2 = 1
2 : 1 = 2

Tìm thừa số là bài học rất quan trọng trong Toán lớp 3, sách Chân trời sáng tạo. Các em cùng củng cố bằng cách làm bài tập, xem lại lý thuyết và đối chiếu hướng dẫn giải trong tài liệu Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này.

Xem thêm: Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

3. Giải bài 3 Trang 16 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
a, Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong ..?.. ngày.
b, Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được ..?.. trang sách.
c, Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được ..?.. trang sách.

READ:  Giải thích câu tục ngữ Chị ngã em nâng

Hướng dẫn giải:
a, Số ngày Vân đọc xong 20 trang sách = 20 trang sách : Số trang sách đọc mỗi ngày.
b, Số trang sách Tiến đọc được mỗi ngày = Số trang sách : Số ngày đọc sách.
c, Số trang sách Thu đọc được trong 6 ngày = Số trang sách đọc trong 1 ngày x 6

Đáp án:
a, Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong 10 ngày. (Vì 20 : 2 = 10).
b, Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được 7 trang sách. (Vì 35 : 5 = 7).
c, Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được 30 trang sách. (Vì 5 x 6 = 30).

4. Giải bài 4 Trang 16 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Dưới đây là một số miếng dán dùng làm phần thưởng.

giai bai tap trang 15 16 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

a, Hãy phân loại các miếng dán trên.
b, Mỗi loại có bao nhiêu miếng dán?
c, Cô giáo thưởng đều các miếng dán cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại?

Hướng dẫn giải:
a, Các miếng dán được cắt thành hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật hoặc được in bởi con ếch, con mèo, con voi. Do đó ta có hai cách phân loại miếng dán: Theo hình hoặc theo con vật.
b, Sử dụng phép nhân (hoặc đếm) để tìm số miếng dán mỗi loại.
c, Để biết mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại ta lấy số miếng dán mỗi loại chia cho số bạn được nhận.

Đáp án:
a, Có ba loại miếng dán : Miếng dán hình con ếch, miếng dán hình con mèo, miếng dán hình con voi.
b, Số miếng dán hình con ếch là 10 miếng dán.
Số miếng dán hình con mèo là 5 miếng dán.
Số miếng dán hình con voi là 20 miếng dán.
c, Mỗi bạn nhận được số miếng dán hình con ếch là 10 : 5 = 2 miếng dán.
Mỗi bạn nhận được số miếng dán hình con mèo là 5 : 5 = 1 miếng dán.
Mỗi bạn nhận được số miếng dán hình con voi là 20 : 5 = 4 miếng dán.
Vậy mỗi bạn nhận được 2 miếng dán hình con ếch, 1 miếng dán hình con mèo, 4 miếng dán hình con voi.

READ:  Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đại Nam 2022

Phần Thử thách

Đề bài: Số ?
Lớp 3C có 20 con thú bông để biểu diễn múa rối tay (xem hình).
a, Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần ..?.. bạn tham gia biểu diễn.
b, Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần …?.. bạn tham gia biểu diễn.

vo bai tap toan lop 3 trang 15 16

Hướng dẫn giải:
Ta có 1 cặp thú bông là 2 con thú bông.
a) Để tính số bạn tham gia biểu diễn (mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông) ta lấy 20 chia cho 2.
b, Để tính số bạn tham gia biểu diễn (mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông) ta lấy 20 chia cho 5.

Đáp án:
Ta có 1 cặp thú bông là 2 con thú bông.
a, Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần 10 bạn tham gia biểu diễn (Vì 20 : 2 = 10).
b, Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần 4 bạn tham gia biểu diễn (Vì 20 : 5 = 4).

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-15-16-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69665n.aspx
Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này với lời giải chi tiết, hy vọng sẽ giúp các em dễ dàng làm bài tập, nắm bắt được kiến thức một cách hiệu quả.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập