Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết cho bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 của bài Ôn tập chung. Các em học sinh có thể tham khảo để làm bài tốt nhất cũng như củng cố kiến thức có hệ thống. Ngoài làm bài tập thì các em nhớ xem lại lý thuyết để nắm vững, áp dụng vào bài tập tốt nhất.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều


Giải Toán lớp 3 trang 121, 122 sách Cánh Diều tập 1
 

Giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Ôn tập chung

1. Giải bài 1 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tính nhẩm:
3 x 4                                               24 : 6                                                7 x 8
4 x 8                                               40 : 8                                                8 x 7 
7 x 3                                               27 : 9                                                56 : 7
6 x 9                                              18 : 3                                                 56 : 8

READ:  Dàn ý qua việc phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông, chứng minh nhận định...

b) Đã tô màu vào một phần mấy mỗi hình sau:

giai bai tap trang 121 122 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

Hướng dẫn giải: Dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học để tính.

Đáp án:
a)
3 x 4 = 12                                    24 : 6 = 4                                             7 x 8 = 56
4 x 8 = 32                                    40 : 8 = 5                                             8 x 7 = 56
7 x 3 = 21                                     27 : 9 = 3                                            56 : 7 = 8
6 x 9 = 54                                     18 : 3 = 6                                            56 : 8 = 7

b)

Bai 4 trang 122 Toan 3

2. Giải bài 2 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Đặt tính rồi tính:

Toan lop 3 trang Luyen tap

b) Tính giá trị của các biểu thức sau:
54 – 0 : 9 (36 + 0) x 1
54 : 9 x 0 (36 + 1) x 0

Hướng dẫn giải:
– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước.
– Với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:
a) Ta đặt phép tính và tính như sau:

Toan lop 3 trang 123

b)
54 – 0 : 9 = 54 – 0                                                                            (36 + 0) x 1 = 36 x 1           
               = 54                                                                                                     = 36
54 : 9 x 0 = 6 x 0                                                                              (36 + 1) x 0 = 37 x 0
                = 0                                                                                                       = 37

READ:  Lời bài hát La la ngày mới | L2r.vn

3. Giải bài 3 Trang 121 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Một xe vận chuyển hàng trong siêu thị mỗi chuyến chở được nhiều nhất 5 thùng hàng.
a) Hỏi chiếc xe đó cần vận chuyển ít nhất mấy chuyến để hết 55 thùng hàng?
b) Mỗi thùng hàng cân nặng 100 kg. Hỏi mỗi chuyến xe đó vận chuyển được nhiều nhất bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bai tap Toan lop 3 trang 121

Hướng dẫn giải:
a) Để tìm số chuyến ít nhất để chở hết 55 thùng hàng ta lấy 55 : 5.
b) Số ki-lô-gam nhiều nhất mỗi chuyến xe chở được = Cân nặng của mỗi thùng hàng x Số thùng chở được nhiều nhất trong 1 chuyến.

Đáp án:
a) Để chở hết 55 thùng hàng, chiếc xe cần vận chuyển ít nhất số chuyến là
                           55 : 5 = 11 (chuyến)

b) Mỗi chuyến xe vận chuyển được nhiều nhất số ki-lô-gam là
                        100 x 5 = 500 (kg)
                               Đáp số: 500kg

Ngoài bài Ôn tập chung này, Taimienphi.vn còn hướng Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều và các bài tập xuyên suốt theo chương trình sách giáo khoa Toán 3. Các em có thể tham khảo để củng cố lại kiến thức.

Xem thêm: Giải bài tập trang 119, 120 Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
READ:  Lỗi vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu? | L2r.vn

4. Giải bài 4 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:

SGK Toan 3 trang 122

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có góc vuông.

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình vẽ để xác định các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên.
b) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi kết luận.

Đáp án:
a) Hình tứ giác MNKL
Hình tam giác DAK
b) – Hình tứ giác MNKL có:
+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML
+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK
– Hình KMNPI có góc vuông đỉnh K, cạnh KI, KM

5. Giải bài 5 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Một tấm thảm trải sàn có kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính chu vi tấm thảm.

Sach Toan lop 3 trang 120 Luyen tap chung

Hướng dẫn giải:
– Chu vi tấm thảm bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 4 m.
– Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2.

Đáp án:
Chu vi của tấm thảm là:
             (8 + 4) x 2 = 24 (m)
              Đáp số: 24m.

6. Giải bài 6 Trang 122 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ, chọn chữ đặt trước đáp án đúng.

Toan lop 3 trang 122 Luyen tap

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để so sánh cân nặng của hai vạt màu xanh và màu đỏ.

Đáp án:
Quan sát hình bên trái: Cân ở vị trí thăng bằng, nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu xanh.
Quan sát hình bên phải: Cân ở vị trí thăng bằng nên cân nặng của vật màu vàng bằng cân nặng của vật màu đỏ.
Vậy cân nặng của vật màu đỏ và vật màu xanh bằng nhau (vì cùng bằng cân nặng của vật màu vàng).
Chọn C.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-121-122-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69498n.aspx
Hy vọng tham khảo tài liệu giải bài tập trang 121, 122 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em học sinh lớp 3 đã củng cố kiến thức hiệu quả, có thể làm được mọi bài tập tương tự.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập