Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Lời giải chi tiết bài 1, bài 2 cho tới bài 6 của bài học Em ôn lại những gì đã học đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều. Thông qua đây, các em dễ dàng củng cố kiến thức và làm bài tập tốt. Nếu như quên kiến thức nào, các em cùng quay lại kiến thức đó để bổ sung lại nhé.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 19 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều


Giải Toán lớp 3, sách Cánh Diều tập 1 trang 113, 114
 

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Em ôn lại những gì đã học

1. Giải bài 1 Trang 113 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính:

READ:  Phân tích truyện cổ tích Cây tre trăm đốt hay nhất (1 mẫu) | L2r.vn

giai bai tap trang 113 114 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

Hướng dẫn giải:
a) Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.
b) Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án:

Toan lop 3 trang 113 114

2. Giải bài 2 Trang 113 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
25 – 15 : 5 101 x (16 – 7)
40 +8 : 2 48 : (8 : 2)

Hướng dẫn giải:
– Đối với biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, cộng trừ sau.
– Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ( ) ta thực hiện các phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:
25 – 15 : 5 = 25 – 3
                 = 22

101 x (16 – 7) = 101 x 9
                      = 909

40 + 8 : 2 = 40 + 4
                = 44

48 : (8 : 2) = 48 : 4
                 = 12

3. Giải bài 3 Trang 113 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Đọc tên các các đồ vật sau theo thứ tự từ có ít nước nhất đến có nhiều nước nhất.

Thuc hanh toan lop 3 tap 1 trang 114

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là bao nhiêu mi-li-lít?

Hướng dẫn giải:
– Áp dụng cách đổi 1 l = 1 000 ml
– So sánh lượng nước trong mỗi đồ vật rồi trả lời câu hỏi.

Đáp án:

giai Toan 3 trang 113 114 SGK

b) Tổng lượng nước trong 2 cốc B và D là 590 + 179 = 769 (ml).

READ:  Tả cây mận

4. Giải bài 4 Trang 113 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Mỗi hình sau có mấy góc?

Toan lop 3 trang 114 Luyen tap

b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có bốn góc vuông.

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát và đếm số góc ở mỗi hình.
b) Sử dụng ê ke để kiểm tra và trả lời câu hỏi.

Đáp án:
a) Hình A có 4 góc.
Hình B có 3 góc.
Hình C có 4 góc.
Hình D có 4 góc.
b) Hình A và hình D có 4 góc vuông.

Các em học sinh lớp 3 sẽ được học bài học Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 tiếp theo. Để giải tốt bài tập này, các em có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều với lời giải chi tiết nhé.

Xem thêm: Giải bài tập trang 117, 118 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

5. Giải bài 5 Trang 114 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Bác Tâm đã làm một hàng rào quanh khu đất trồng hoa có dạng hình vuông cạnh 32 m như hình dưới đây. Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?

Tom tat bai 3 trang 114 Toan lop 3

b) Trong các hình dưới đây, chọn ba hình để có thể ghép được thành hình chữ nhật.

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 114

Hướng dẫn giải:
– Độ dài của hàng rào bằng chu vi hình vuông có cạnh 32 m.
– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4

Đáp án:
a) Hàng rào đó dài số mét là
          32 x 3 = 96 (m)
               Đáp số: 96m
b) Ta có thể chọn hình 1, 3, 4 để có thể ghép thành hình chữ nhật.

READ:  Viết thư cho người thân ở xa hỏi thăm sức khỏe hay nhất (3 mẫu) | L2r.vn

6. Giải bài 6 Trang 114 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Một tấm gỗ hình vuông có cạnh dài 2 dm. Tại mỗi đỉnh của hình vuông, anh Phương đóng một cái đinh và dùng một sợi dây dài 4 m quấn vòng quanh tấm gỗ theo bốn đinh (xem hình vẽ). Hỏi anh Phương quấn được bao nhiêu vòng?

Sach giao khoa Toan lop 3 trang 113

Hướng dẫn giải:
+ Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng 1 đơn vị đo.
+ Tính chu vi tấm gỗ hình vuông = Độ dài một cạnh x 4.
+ Số vòng quấn được = Chiều dài sợi dây : Chu vi hình vuông.

Đáp án:
Đổi 4 m = 40 dm.
Chu vi của tấm gỗ hình vuông là:
          2 x 4 = 8 (dm)
Anh Phương quấn được số vòng là:
         40 : 8 = 5 (vòng)
              Đáp số: 5 vòng

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69494n.aspx
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều đã được cập nhật trên đây, các em cùng tham khảo để có thể củng cố kiến thức và cách làm bài tập.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập