Giải Bài 5 Trang 99 SGK Toán 4

Giải bài 5 trang 99 SGK Toán 4 trong Luyện tập chung sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học, luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

Bài viết liên quan

  • Giải Bài 4 Trang 99 SGK Toán 5
  • Giải Bài 1 Trang 99 SGK Toán 4
  • Giải Bài 2 Trang 99 SGK Toán 4
  • Giải Bài 3 Trang 99 SGK Toán 4
  • Giải Bài 4 Trang 99 SGK Toán 4


Hướng dẫn giải bài 5 trang 99 SGK Toán 4

Đề bài:
Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó.

Phương pháp giải:
– Dữ kiện đã cho:
+ Số học sinh trong khoảng 20 – 35 em
+ Xếp thành 3 hàng hay 5 hàng đều được
– Bài toán yêu cầu: Tìm số học sinh của lớp đó
– Cách làm: Các em cần tìm một số x thỏa mãn đồng thời hai yêu cầu:
+ 20
+ Số x vừa phải chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5
– Dấu hiệu chia hết cho 3: Tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
– Dấu hiệu chia hết cho 5: Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. 

Đáp án:
Số học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào nên số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5.
Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là : 0 ; 15 ; 30 ; 45 ; 60 ; …
Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30.
Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

READ:  Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa - Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa - HOCMAI

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-5-trang-99-sgk-toan-4-51028n.aspx
Phần giải toán lớp 4 trang 99 gồm 4 bài, sau phần giải bài tập 5 trang 99 SGK Toán 4, mời các em xem tiếp gợi ý và phương pháp Giải Bài 1 Trang 99 SGK Toán 4, Giải Bài 2 Trang 99 SGK Toán 4, Giải Bài 3 Trang 99 SGK Toán 4, Giải Bài 4 Trang 99 SGK Toán 4, Giải Bài 5 Trang 99 SGK Toán 4 để học tốt môn toán lớp 4 hơn nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập