Giải Bài 4 Trang 78 SGK Toán 4

Giải bài 4 trang 78 SGK Toán 4 trong Luyện tập, Tính bằng hai cách:

Bài viết liên quan

  • Giải Bài 1 Trang 78, 79 SGK Toán 4
  • Giải Bài 3 Trang 78, 79 SGK Toán 4
  • Giải Bài 3 Trang 78 SGK Toán 4
  • Giải Bài 2 Trang 78 SGK Toán 4
  • Giải Bài 1 Trang 78 SGK Toán 4


Hướng dẫn giải bài 4 trang 78 SGK Toán 4

Đề bài:
Tính bằng hai cách:
a. (33164 + 28528) : 4                                                 b. (403494 – 16415) : 7

Phương pháp giải:
– Cách 1: Thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau 
– Cách 2: Vận dụng cách tính: (a + b) : c = a : c + b : c     
                                     hoặc    (a – b) : c = a : c – b : c

Đáp án:
a. (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423                                                 
    (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423

 b. (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297
     (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16414 : 7 = 57642 – 2345 = 55297                                              

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-4-trang-78-sgk-toan-4-50157n.aspx
Trên đây là hướng dẫn giải bài tập 4 trang 78 SGK Toán 4. Ngoài ra, phần này còn 3 bài tập khác nữa làGiải Bài 1 Trang 78 SGK Toán 4, Giải Bài 2 Trang 78 SGK Toán 4  Giải Bài 3 Trang 78 SGK Toán 4. Cùng xem hướng dẫn giải bài tập trang 78 Toán 4 để học tốt môn Toán lớp 4 nhé!

READ:  Phân tích bài ”Chiều hôm nhớ nhà” của Bà Huyện Thanh Quan hay nhất (1 mẫu) | L2r.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập