Đơn xin học lại mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc đơn xin nghỉ học mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Chúng tôi hi vọng rằng với biểu mẫu này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình lao động và làm việc trên ghế nhà trường.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC LẠI 

Kính gửi:……………………………………………….

Tôi tên:……………………………………………….

Mã số sinh viên:……………..

Ngày sinh:…………….. Hiện đang học lớp (ngành):…………………………….

Khóa:……………………. Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính quy) tại trường………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Trong năm học …………………………. Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học….. học kỳ.

        Vì lý do………………………………… và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: ………./…………. Ngày …. tháng …. năm ……..   

Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

 

…, ngày ….. tháng …..năm………

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của địa phương

(Về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của khoa

 

 

 

 Nâng mức cho vay đối với học sinh sinh viên từ 01/12/2019

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Những lời chúc đầu tuần vui vẻ và đầy ý nghĩa | L2r.vn