Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh tiểu học mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn biểu mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh tiểu học mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Chúng tôi hi vọng rằng với biểu mẫu này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình lao động và làm việc.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: …………………..
– Hiệu trưởng trường: …………………………
– Hiệu trưởng trường: …………………………

Tôi tên là: ………….. Hiện ngụ tại:…………..

Là phụ huynh của em …………………….. Sinh năm ……….. là học sinh lớp năm học thuộc trường ………………………

Kết quả cuối năm: ……………… Học lực: …………………. Hạnh kiểm: ……………………………

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ……………………. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT …………….. cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ………… năm học ……………… tại trường …………………… thuộc huyện ………….. tỉnh………….

Lý do: …………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

 Hồ sơ đính kèm:

·   Học bạ

·   Khai sinh

…., ngày….tháng…năm 20….

Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường
(Nơi chuyển đến)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường
(Nơi đang học)

 

 

 

Năm học 2020-2021: học sinh - sinh viên đóng bảo hiểm y tế bao nhiêu ? |  Đời sống | Thanh Niên

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 | L2r.vn