Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với biểu mẫu này chúng tôi hi vọng người lao động sẽ tạo được cho mình đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………………………………………………………

Tôi tên là:…………………………………….sinh ngày ……../………/…………….Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….nơi cấp:…………………………………………………………………………

Số sổ BHXH:…………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………Địa chỉ email (nếu có)………………………

Dân tộc: ……………………………………Tôn giáo:…………………………………………………….

Số tài khoản ATM (nếu có)……………………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú (1):…………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (2):…………………………………………………………………………………………

Ngày…../…../…………., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc (tên đơn vị)……………..tại địa chỉ……………….

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Loại hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc:……………………………………………………..

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………. tháng

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận /huyện hoặc qua thẻ ATM):…….

Kèm theo đơn đề nghị này là (3)……………………..và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày….tháng…..năm…….

Người đề nghị

(Ký rõ họ và tên)

 

Ghi chú:

(1,2): Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc

(3) bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc.

 

Người lao động là gì?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Dàn ý phân tích phần 2 đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm