Discrimination Là Gì ? Nghĩa Của Từ Discriminate

to treat a person or particular group of people differently, especially in a worse way from the way in which you treat other people, because of their skin colour, sex, sexuality, etc.:
In order to increase the number of female representatives, the selection committee decided to discriminate in favour of women for three years.

Đang xem: Discrimination là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ l2r.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

to treat a person or particular group of people differently and esp. unfairly, in a way that is worse than the way people are usually treated:
to treat particular people, companies, or products differently from others, especially in an unfair way:
Under the law, the state must administer its programs in ways that do not discriminate against anyone based on race.

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 1989 Tuổi Con Gì? Mệnh Gì? Hợp Với Tuổi Nào?

discriminate on the basis of/on the grounds of sth The board ruled that the company had committed “unfair labor practices” by discriminating on the basis of union membership.
discriminate between sb/sth (and sb/sth) The government was accused of putting up tariffs and discriminating between domestic and foreign firms.

Xem thêm: Thuốc Duỗi Tóc Bằng Thuốc Loreal Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

discriminate between sb/sth (and sb/sth) Conventional credit scoring systems do not reliably discriminate between good and bad payers among people in the 18 to 25 age group.

READ:  Tại Sao Panthenol Là Gì ? Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi Công Dụng & Liều Dùng Hello Bacsi
*

(someone who has) a natural ability to be good at something, especially without being taught

Về việc này

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập l2r.vn English l2r.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp