Danh sách trang bị xuất hiện cùng Găng Đạo Tặc theo cấp độ trong Đấu Trường Chân Lý

Găng Tay Đạo Tặc, hoặc còn gọi là Găng Đạo Tặc. Là một trang bị có thể giúp game thủ lật kèo về late game trong DTCL khi nó tự động “ném” thêm cho các tướng sở hữu chiếc găng tay này thêm 2 trang bị ngẫu nhiên khác.

Chất lượng trang bị này sẽ dựa vào “nhân phẩm” và cấp độ người chơi, cấp độ càng cao thì chất đồ càng tăng. Dựa vào bảng danh sách trang bị Găng Đạo Tặc theo cấp độ dưới đây, bạn sẽ biết khi nào nên đeo Găng Tay Đạo Tặc cho tướng của mình.

  • Hướng dẫn đội hình và trang bị phù hợp với Kai’Sa Đấu Trường Chân Lý
  • Hướng dẫn chơi đội hình Công Nghệ – Kiếm Khách Đấu Trường Chân Lý
  • Muốn leo rank nhanh Đấu Trường Chân Lý, hãy bỏ ngay những thói quen này

Danh sách trang bị Tier 2 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 1-4

trang bi kem gang dau tap theo cap

Tên Liên Hoàn Đai Khổng Lồ
Gươm Tử Thần Áo choàng bạc
Bàn Tay Công Lý Áo choàng bạc
Rìu Mãng Xà Gậy phép
Cuồng Cung Runaan Giáp
Mũ Phù Thủy Đai Khổng Lồ
Bao Tay Sức mạnh Nước Mắt Nữ Thần
Quỷ Thư Morello Kiếm BF
Găng Bảo Thạch Áo choàng bạc
Cung Xanh Đai Khổng Lồ
Huyết Kiếm Gậy phép
Áo Choàng Thủy Ngân Đai Khổng Lồ
Vô Cực Kiếm Áo choàng bạc
Dao Câm Lặng Kiếm BF
Găng Tay Băng Giá Cung Gỗ
Tim Băng Kiếm BF
Đại Bác Liên Thanh Áo choàng bạc
Kiếm Súng Hextech Giáp
Cuồng Đao Đai Khổng Lồ
Thương Shojin Giáp
Dao Điện Áo choàng bạc
Vọng Âm Luden Găng Đấu Tập
Trượng Thiên Sứ Đai Khổng Lồ
Giáp Thiên Thần Gậy phép
Giáp Gai Gậy phép
Ma Vũ Song Kiếm Gậy phép
Lưỡi kiếm nguyền rủa Đai Khổng Lồ
Dây Chuyền Iron Solari Kiếm BF
Cung Ánh Sáng Cung Gỗ
Tàn Kiếm Nước Mắt Nữ Thần
Bao Tay Sức mạnh Áo choàng bạc
Lá Cờ Zeke Nước Mắt Nữ Thần
Dây Chuyền Chuộc Tội Găng Đấu Tập
Bùa Đỏ Nước Mắt Nữ Thần
Phong Kiếm Áo choàng bạc
Giáp Máu Warmog Gậy phép

Danh sách trang bị Tier 2 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 3 – 6

trang bi gang tay dau tap

Tên Liên Hoàn Kiếm BF
Gươm Tử Thần Cung Gỗ
Bàn Tay Công Lý Cung Gỗ
Rìu Mãng Xà Cung Gỗ
Cuồng Cung Runaan Kiếm BF
Mũ Phù Thủy Gậy phép
Bao Tay Sức mạnh Đai Khổng Lồ
Sách Quỷ Morello Nước Mắt Nữ Thần
Cung Ánh Sáng Giáp
Tàn Kiếm Cung Gỗ
Bao Tay Sức mạnh Đai Khổng Lồ
Lá Cờ Zeke Kiếm BF
Dây Chuyền Chuộc Tội Gậy phép
Bùa Đỏ Cung Gỗ
Phong Kiếm Đai Khổng Lồ
Giáp Máu Warmog Đai Khổng Lồ
Găng Bảo Thạch Gậy phép
Kiếm Súng Hextech Nước Mắt Nữ Thần
Cuồng Đao Cung Gỗ
Thương Shojin Nước Mắt Nữ Thần
Dao Điện Cung Gỗ
Vọng Âm Luden Gậy phép
Trượng Thiên Sứ Nước Mắt Nữ Thần
Giáp Thiên Thần Nước Mắt Nữ Thần
Ma Vũ Song Kiếm Cung Gỗ
Dây Chuyền Iron Solari Giáp
Giáp Gai Giáp
Lưỡi kiếm nguyền rủa Cung Gỗ
Cung Xanh Cung Gỗ
Huyết Kiếm Kiếm BF
Áo Choàng Thủy Ngân Găng Đấu Tập
Vô Cực Kiếm Găng Đấu Tập
Dao Câm Lặng Cung Gỗ
Găng Tay Băng Giá Găng Đấu Tập
Tim Băng Nước Mắt Nữ Thần
Đại Bác Liên Thanh Kiếm BF

Danh sách trang bị Tier 3 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 5-8

trang bi di kem gang dau tap theo cap do

Gươm Tử Thần Áo Choàng Thủy Ngân
Gươm Tử Thần Lá Cờ Zeke
Đại Bác Liên Thanh Lá Cờ Zeke
Cuồng Cung Runaan Tên Liên Hoàn
Thương Shojin Bàn Tay Công Lý
Cuồng Đao Dây Chuyền Iron Solari
Vô Cực Kiếm Bùa Đỏ
Cung Xanh Lưỡi kiếm nguyền rủa
Mũ Phù Thủy Áo Choàng Thủy Ngân
Kiếm Súng Hextech Huyết Kiếm
Dao Điện Cung Ánh Sáng
Mũ Phù Thủy Dao Điện
Vuốt Rồng Huyết Kiếm
Áo Choàng Thủy Ngân Cuồng Đao
Cung Xanh Ma Vũ Song Kiếm
Trượng Thiên Sứ Cuồng Cung Runaan
Tim Băng Bao Tay Sức mạnh
Giáp Gai Găng Tay Băng Giá
Tên Liên Hoàn Dây Chuyền Chuộc Tội
Tàn Kiếm Bùa Đỏ
Rìu Mãng Xà Dây Chuyền Iron Solari
Giáp Thiên Thần Thương Shojin
Vọng Âm Luden Ma Vũ Song Kiếm
Trượng Thiên Sứ Găng Bảo Thạch
Tim Băng Găng Tay Băng Giá
Giáp Gai Dây Chuyền Chuộc Tội
Dao Câm Lặng Bao Tay Sức mạnh
Tàn Kiếm Giáp Máu Warmog
Rìu Mãng Xà Sách Quỷ Morello
Giáp Thiên Thần Phong Kiếm
Đại Bác Liên Thanh Kiếm Súng Hextech
Phong Kiếm Bàn Tay Công Lý
Cung Ánh Sáng Sách Quỷ Morello
Vô Cực Kiếm Giáp Máu Warmog
Găng Bảo Thạch Dao Câm Lặng
Vọng Âm Luden Lưỡi kiếm nguyền rủa

Danh sách trang bị Tier 4 Găng Tay Đạo Tặc – Cấp độ người chơi từ 7 trở lên

trang bi theo cap do gang tay dao tac

Gươm Tử Thần Cung Ánh Sáng
Gươm Tử Thần Huyết Kiếm
Gươm Tử Thần Giáp Thiên Thần
Thương Shojin Cuồng Đao
Thương Shojin Dao Điện
Dao Điện Dao Điện
Gươm Tử Thần Dao Điện
Giáp Gai Giáp Gai
Giáp Gai Giáp Máu Warmog
Rìu Mãng Xà Cuồng Cung Runaan
Huyết Kiếm Đại Bác Liên Thanh
Bàn Tay Công Lý Cuồng Đao
Bàn Tay Công Lý Huyết Kiếm
Tên Liên Hoàn Bao Tay Sức mạnh
Giáp Thiên Thần Sách Quỷ Morello
Huyết Kiếm Vô Cực Kiếm
Bao Tay Sức mạnh Giáp Máu Warmog
Tim Băng Dây Chuyền Chuộc Tội
Tim Băng Tim Băng
Cuồng Đao Rìu Mãng Xà
Cung Xanh Cuồng Cung Runaan
Áo Choàng Thủy Ngân Áo Choàng Thủy Ngân
Găng Bảo Thạch Vô Cực Kiếm
Sách Quỷ Morello Vọng Âm Luden
Bao Tay Sức mạnh Bao Tay Sức mạnh
Mũ Phù Thủy Trượng Thiên Sứ
Đại Bác Liên Thanh Cung Xanh
Thương Shojin Đại Bác Liên Thanh
Cung Xanh Cuồng Đao
Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm
Kiếm Súng Hextech Trượng Thiên Sứ
Kiếm Súng Hextech Mũ Phù Thủy
Kiếm Súng Hextech Vọng Âm Luden
Cuồng Đao Dao Điện
Mũ Phù Thủy Găng Bảo Thạch
Lưỡi kiếm nguyền rủa Cuồng Cung Runaan
Lưỡi kiếm nguyền rủa Lưỡi kiếm nguyền rủa
Dây Chuyền Iron Solari Dây Chuyền Iron Solari
Dây Chuyền Iron Solari Lá Cờ Zeke
Găng Tay Băng Giá Găng Tay Băng Giá
Ma Vũ Song Kiếm Giáp Thiên Thần
Ma Vũ Song Kiếm Găng Tay Băng Giá
Vọng Âm Luden Găng Bảo Thạch
Vọng Âm Luden Trượng Thiên Sứ
Rìu Mãng Xà Giáp Máu Warmog
Lá Cờ Zeke Lá Cờ Zeke
Bao Tay Sức mạnh Áo Choàng Thủy Ngân
Tàn Kiếm Dao Câm Lặng
Tàn Kiếm Cuồng Cung Runaan
Dao Câm Lặng Cuồng Cung Runaan
Cung Ánh Sáng Cung Ánh Sáng
Cung Ánh Sáng Giáp Máu Warmog
Vô Cực Kiếm Vô Cực Kiếm
Bùa Đỏ Cung Xanh
Bùa Đỏ Cuồng Cung Runaan
Dây Chuyền Chuộc Tội Dây Chuyền Chuộc Tội
Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Thiên Thần

Dựa vào những danh sách trang bị được đeo kèm theo Găng Đạo Tặc trên đây, bạn có thể biết được nên trang bị Găng Tay Đấu Tập trong DTCL theo cấp độ nào.

  • Xếp hạng tướng mạnh theo giai đoạn trận đấu Đấu Trường Chân Lý 9.20
  • Xếp hạng trang bị từ yếu đến mạnh nhất Đấu Trường Chân Lý 9.20
  • Những tướng sẽ gánh team tốt nếu có Găng Tay Đạo Tặc trong Đấu Trường Chân Lý
  • Cách build đội hình Sát Thủ Thép Đấu Trường Chân Lý mùa 2
  • Top đội hình mạnh DTCL 11.18
  • Top 6 đội hình thích hợp để sử dụng Hyper Roll DTCL mùa 2
READ:  Lên đồ Katarina DTCL 5, đồ chuẩn Katarina Suy Vong
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: chơi game