Dàn ý suy nghĩ về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ

Trong dàn ý suy nghĩ về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ dưới đây, người viết đã tổ chức, sắp xếp các ý chính thành dàn bài theo bố cục ba phần rất rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu để giải thích và chứng minh vấn đề cần nghị luận, các em học sinh có thể tham khảo và bổ sung cho bài làm của mình hoàn thiện hơn.

Bài viết liên quan


Mục Lục bài viết:
I. Dàn ý chi tiết
II. Bài văn mẫu

I. Dàn ý Suy nghĩ về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ

1. Mở bài

Giới thiệu dẫn dắt vào đề bài cần nghị luận

2. Thân bài

– Giải thích:
+ Lễ: phép tắc, phép cư xử
+ Nghĩa: tình nghĩa, nghĩa khí
+ Liêm: liêm khiết, trong sạch
+ Sỉ: xấu hổ

– Phân tích, chứng minh:
+ Lễ: những tôn ti trật tự đã được đặt ra, cần phải chấp hành, nhờ vào đó mới giữ được yên ổn nếu không xã hội sẽ rối loạn.
=> Dẫn chứng: kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo…
+ Nghĩa: tình nghĩa giữa con người với con người, đề cao nghĩa khí.
=> Dẫn chứng: tình cảm gia đình, tình nghĩa thầy trò bạn bè, …
+ Liêm: ngay thẳng, trong sạch, công minh… dù trong bùn lầy vẫn giữ được thanh liêm.
=> Dẫn chứng: câu ca dao: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’,…

READ:  Cách viết phương trình điện li của AgCl, Hi cùng một số chất khác

+ Sỉ: Biết tủi nhục xấu hổ trước những việc mình không làm được, lấy đó làm động lực vượt qua. Dẫn chứng: các tướng sĩ đều thấy nhục nhã xấu hổ khi đất nước bị xâm lược…

– Ý nghĩa, vai trò, sự kết hợp của cả bốn chữ: là bốn cái rương vững chãi của một quốc gia.
–  Bài học: Mỗi cá nhân phải có ý thức trong việc hình thành bốn đức tính trên để từ đó đi xa hơn phụng mệnh cho đất nước…

3. Kết bài

Liên hệ với bản thân, mở rộng vấn đề.
 

II. Bài văn mẫu Suy nghĩ về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ

Một đất nước phồn vinh, thịnh vượng là một đất nước nắm giữ nhiều nhân tài và yếu tố làm nên thành công đó chính là con người. Mỗi con người không chỉ cần tài năng mà điều cốt lõi là phẩm chất đạo đức. Mỗi cá nhân ít nhất cần phải có trong mình bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm ,Sỉ.

Bốn chữ này rất dễ hiểu nhưng không có nghĩa là làm được ngay. Lễ được hiểu là những phép tắc, những cách cư xử chuẩn mực, lễ nghĩa được đề ra để con người theo đó mà làm theo. Nghĩa là sự nghĩa tình hành động theo lễ một cách nghĩa khí. Liêm là liêm khiết, trong sạch, luôn sống thành thật đúng với đạo lý pháp luật. Sỉ chính là tâm can cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ. Nếu trong một con người không tồn tại bốn phẩm chất này sẽ trở thành người không toàn thiện, một quốc gia mà không tồn tại bốn chữ này sẽ dễ dàng bị diệt vong.

READ:  Đề thi học kì 2 Toán lớp 9 trường THCS Nậm Khánh | L2r.vn

Trước tiên là lễ, lễ thực sự rất quan trọng, nó là những ứng xử chuẩn mực được đề ra từ lâu đời. Thử hỏi nếu không có phép tắc, thì mỗi công dân cứ hành xử theo ý mình rồi mọi thứ sẽ đi về đâu, làm điều xấu cũng không sao? Như vậy sẽ dẫn đến một đất nước loạn lạc, không có trật tự tôn ti…(Còn tiếp)

https://thuthuat.taimienphi.vn/dan-y-suy-nghi-ve-bon-chu-le-nghia-liem-si-47186n.aspx
>> Xem bài mẫu đầy đủ Suy nghĩ về bốn chữ: Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ tại đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập