Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Sau này ông theo học Sidney Sussex College, Cambridge, tốt nghiệp vào năm 1925 ngành khoa học tự nhiên.

Đang xem: đại học khoa học tự nhiên tiếng anh

Following this he attended Sidney Sussex College, Cambridge, graduating in 1925 in Natural Sciences.
In 1936 she continued her studies at the University of Buenos Aires and obtained a degree in Natural Sciences.
Ngày nay, thống kê được sử dụng rộng rãi hơn trong chính phủ, kinh doanh, khoa học tự nhiên và xã hội.
Ông theo học ngành khoa học tự nhiên ở Đại học Quốc gia Kharkiv, hoàn tất học trình 4 năm trong vòng 2 năm.
So he enrolled at Kharkiv University for natural sciences, completing his four-year degree in two years.
Năm 1964, ông được bầu làm thành viên của Phân ban Toán học/Khoa học tự nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bayern.
In 1964, he was elected a member of the Mathematics/Natural Science section of the Bavarian Academy of Sciences.
Tháng 7 năm 1957, ông đậu bằng tú tài triết học, và tới tháng 9 cùng năm đậu thêm bằng tú tài khoa học tự nhiên.
In July 1957, he obtained the baccalauréat in philosophy, and in September of the same year, the baccalauréat in Natural Sciences.
Sinh ra tại Barcelona, ông đã bước đầu nghiên cứu vật lý và khoa học tự nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang kiến trúc.
Born in Barcelona, he initially studied physics and natural sciences, but soon switched to architecture.

READ:  Hàm Value Trong Excel, Cú Pháp Và Ví Dụ Minh Họa, Hàm Value() Trong Excel

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Kích Thước Chữ Trong Cad Đơn Giản, Ứng Dụng Lệnh Filter Để Sửa Cỡ Chữ Trong Autocad

Lúc còn là một đứa trẻ, anh đã đam mê khoa học tự nhiên, nhiếp ảnh, và tôn giáo (theo Pietism của mẹ mình.
As a child he had a keen interest in natural science, photography, and religion (following his mother”s Pietism).
Năm 1930, Hoxha đến học tại Đại học Montpellier ở Pháp theo một học bổng cấp nhà nước về các ngành khoa học tự nhiên.
In 1930, Hoxha went to study at the University of Montpellier in France on a state scholarship for the faculty of natural science.
Ông cho xuất bản hai cuốn giáo khoa về khoa học tự nhiên chứa đựng nhiều phát minh, dẫn chứng và cả dị đoan.
He published two encyclopedias of natural science which contain a wide variety of inventions, facts, and occult superstitions.
Năm 2006 cô nhận Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Chile và trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận được giải đó.
In 2006 she received Chile”s National Prize for Natural Sciences, becoming the first woman to win the award.
Lúc Lister còn tuổi thiếu niên, cậu theo học Grove House School Tottenham, nghiên cứu toán học, khoa học tự nhiên, và ngôn ngữ.
As a teenager, Lister attended Grove House School in Tottenham, studying mathematics, natural science, and languages.
Vào năm 1824, Hans Christian Ørsted thiết lập Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), có nghĩa là Hội đồng Truyền bá Kiến thức về Khoa học Tự nhiên.

READ:  Tranh Dân Gian Đông Hồ - 40 Tranh Đông Hồ Ý Tưởng

Xem thêm: Fine Art Là Gì – Fine Art Photography Là Gì

In 1824, Ørsted founded Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), a society to disseminate knowledge of the natural sciences.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp