Công văn giải trình của đơn vị mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu – Mẫu công văn giải trình của đơn vị được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.

 

(Ảnh minh họa)

 

Đơn vị:……….

Số:…………………

Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 Độc lập – Tự do –hạnh phúc

……………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………

  Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………

  Mã số quản lý:……………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Nội dung:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ gửi kèm:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tên đơn vị:………………………

Mã số:……………………………..

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

(Kèm theo công văn số:……………….. ngày………………….)

STT

Họ và tên

Mã số

Nội dung đề nghị

Mới

Căn cứ điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gợi ý viết thư UPU lần thứ 49: Thông điệp gửi một người lớn về thế giới

READ:  Ý nghĩa nhan đề một số tác phẩm Ngữ văn 9 (21 mẫu ) | L2r.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất