Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm – Giáo viên môn Sinh học

THÀNH TÍCH

– Giải Ba môn Sinh học, Kì thi Học sinh giỏi cấp Thành phố HCM.
– Giấy khen Sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi.

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015 – 2016.

– Các sách đã xuất bản: Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Quách Văn Toàn Em (2016), Giáo trình Phân loại học Thực vật, NXB Trường Đại học Sư phạm TP.HCM; Lê Phan Quốc, Nguyễn Thiện Phú, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2020), Khoa học tích hợp – Sách giáo khoa Sinh học, NXB Đà nẵng (Dịch từ Sách Combined and Co-ordinated Sciences – Coursebook, Cambridge University Press); Lê Phan Quốc, Nguyễn Thiện Phú, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2020), Khoa học tích hợp – Sách bài tập Sinh học, NXB Đà nẵng (Dịch từ Sách Combined and Co-ordinated Sciences – Workbook, Cambridge University Press).  

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Cảm nghĩ về người thầy, cô giáo kính yêu | L2r.vn

Bài viết hay nhất