Cis Là Gì ? Hội Đồng Các Trường Quốc Tế

used to describe an isomer (= one of a group of similar chemical substances) in which the atoms are arranged on the same side of the molecule, especially on the same side of the carbon chain (= a line of connected carbon atoms):
The traditional cold-pressing method of extracting vegetable oils preserves the cis fatty acids in their natural form.

Đang xem: Cis là gì

The polyacetylene chain can adopt two different shapes, called cis and trans, where the trans configuration is the most chemically stable.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ l2r.vn.

Xem thêm: Kích Thước Chai Rượu Vang Tiêu Chuẩn Theo Quy Ước Quốc Tế, Kích Thước Chai Rượu Vang Tiêu Chuẩn

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Bị Rụng Tóc Từng Mảng Là Bệnh Gì? Có Cách Nào Trị Được Không?

used to describe someone who feels that they are the same gender (= sex) as the physical body they were born with:
If you are cis you feel comfortable with your assigned birth sex and do not identify as another gender.
used to form the names of chemical substances in which the atoms are arranged on the same side of the molecule, especially on the same side of the carbon chain (= line of connected carbon atoms):

*

an informal dance in which people do traditional dancing in rows and circles, changing partners regularly

READ:  Graphic Design Là Gì ? Từ A Công Việc Của Graphic Designer

Về việc này

*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập l2r.vn English l2r.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp