Cách viết phương trình điện li của AgCl, Hi cùng một số chất khác

Phương trình điện li là một trong những chuyên đề khá quan trọng trong chương trình hóa học lớp 11. Việc hiểu các định nghĩa về sự điện li cũng như một số phương trình điện li cơ bản luôn là điều cần thiết và bắt buộc trước khi giải một bài tập hóa học. Ở bài viết này L2R sẽ làm rõ cho các bạn tất tần tật lý thuyết về chương này cũng như những bài tập hóa học quan trọng.

phương trình điện li của Agcl
phương trình điện li của Agcl

Phương trình điện li agcl

`AgCl → Ag^+ + Cl^-`

`PbCl_2` `Pb^+ + 2Cl^-`

`BaSO_4 → Ba^(2+) + SO_4^(2-)`

`Ag_2SO_4` `Ag^+ + SO_4^(2-)`

pt điện li agcl
pt điện li agcl

Phương trình điện li agno3

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,..

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

Hầu hết các muối.

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

Viết phương trình điện li của Nacl.Kcl

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, ……

Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…

READ:  Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên | L2r.vn

Hầu hết các muối như: NaCl, NaNO3, KCl, CH3COONa, KMnO4, ….

Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→)

viết phương trình điện li agno3
viết phương trình điện li agno3

Phương trình điện li của ag(nh3)2 cl

[Ag(NH3)2]Cl——> [Ag(NH3)2]+(trên đầu) + Cl-
[Cu(NH3)4](OH)2—–>[Cu(NH3)4+(tren dau) + 2OH-

Tham khảo thêm từ khóa:

tất cả các phương trình điện li
viết phương trình điện li agno3
viết phương trình điện li của ag(nh3)2 cl
phương trình điện li của nacl
phương trình điện li của nacl.kcl
pt điện li của nacl
viết phương trình điện li của nacl
phương trình điện li nacl

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập

Bài viết hay nhất