Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp | L2r.vn

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.Dưới đây là hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Qúy I/2015 của Công ty kế toán Hà Nội

Biết rằng: Công ty kế toán Hà Nội được thành lập vào 20/05/2011 và doanh thu năm 2014 < 20 tỷ

Hướng dẫn giải:bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Doanh thu tính thuế TNDN:

= 800.000.000vnđ.

Thu nhập khác:

= 1.000.000đ.

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

= 150.000.000đ + 30.000.000đ + 100.000.000đ  + 120.000.000đ = 400.000.000

=> Thu nhập chịu thuế TNDN:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

= (800.000.000 – 400.000.000) + 1.000.000đ. = 401.000.000

2. Xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

= 401.000.000

(Vì không có các khoản thu nhập được miễn thuế và năm trước không lỗ nên toàn bộ thu nhập chịu thuế là thu nhập tính thuế).

3. Thuế TNDN phải nộp tạm tính Qúy I/2015 của Công ty kế toán Hà Nội như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất

= 401.000.000 x 20% = 80.200.000đ

(Vì năm 2013 Công ty có doanh thu < 20 tỷ nên được áp dụng thuế suất 20%)

READ:  Hướng dẫn bạn tính diện tích tam giác vuông cân, tam giác đều, tam giác thường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập