Cách sử dụng hàm MONTH | L2r.vn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MONTH trong Microsoft Excel.

Hàm MONTH, Hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng

Trong bảng dữ liệu Excel, bạn chỉ muốn lấy giá trị tháng trong cột ngày tháng năm để phục vụ cho công việc tính toán của mình nhưng lại không biết cách thực hiện. Bạn yên tâm Excel hỗ trợ cho bạn hàm tách tháng đó là hàm MONTH trong Excel, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng. 

Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như các sử dụng hàm MONTH trong Excel, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM MONTH TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp:  MONTH( Serial_number)

Trong Đó:  Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày của tháng mà bạn muốn tìm.

Chức Năng: Tách giá trị tháng trong một ngày cụ thể. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.

Ví dụ:

– Ví dụ 1: =MONTH(DATE(6/6/2014))=6.

– Ví dụ 2: Ta có bảng tính như hình bên dưới và ta muốn lấy giá trị Month từ cột Date

Ảnh đính kèm

Các bạn thực hiện như sau:

+ Tại ô D6 bạn nhập như sau  =MONTH(C6) và nhấn Enter. Kết quả ô D6=6.

Ảnh đính kèm

+ Bạn nhấp chuột và kéo kết quả cho các ô còn lại.

Ảnh đính kèm

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MONTH trong Excel, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tách giá trị tháng trong bảng tính.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Dàn ý tả cảnh sân trường giờ ra chơi hay nhất (6 mẫu) | L2r.vn

Bài viết hay nhất