Toán Tử Bitwise Là Gì – Bitwise Operators Trong C/C++ Là Gì

Trong lập trình máy tính kỹ thuật số. Phép toán bitwise hoạt động trên một hoặc nhiều số nhị phân (binary numerals), hoặc các chuỗi giống số nhị phân. Đây là một phép toán đơn giản và nhanh, được hỗ trợ trực tiếp bởi bộ xử lý (processor). Thông thường các phép tính bitwise nhanh hơn rất nhiều so với phép nhân, phép chia, đôi khi nhanh hơn đáng kể so với phép cộng. Các phép tính bitwise sử dụng ít năng lượng hơn bởi nó ít sử dụng tài nguyên.

Đang xem: Bitwise là gì

Khi một bitwise AND được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu cả 2 bit là 1, ngược lại trả về 0.
Khi một bitwise OR được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu một trong các bit là 1, ngược lại trả về 0.
Khi một bitwise XOR được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 nếu các bit khác nhau, ngược lại trả về 0.
Java: byte, short, int, long, double.

Xem thêm: Motorbike Game Xe Mo To Thật 3D, Game Đua Xe Hay

C#: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doubleJavascript: double…..
Javascript lưu trữ các số như là các số chấm động 64 bit (64 bits floating point numbers). Nhưng các phép toán bitwise được thực hiện trên các số nguyên 32 bit. Các ngôn ngữ khác như Java, C#,.. các phép toán bitwise cũng được thực hiện trên các số nguyên 32 bit.
Vì vậy trước khi thực hiện phép toán bitwise với các số bạn phải chuyển đổi mỗi số thành một dẫy 32 số nhị phân.

READ:  #Cfs3030 "Chơi Ag Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ag Trong Tiếng Việt #Cfs3030 Chơi Ag Là Cho

Xem thêm: Game Tiệm Cắt Tóc Siêu Quậy 3 24H Y8, Chơi Game Siêu Quậy Tiệm Tóc

Trong Javascript phương thức toString(base) giúp bạn chuyển một số bất kỳ từ hệ cơ số 10 (base 10) sang hệ cơ số khác.

let a = 8;// Base 2 string.console.log( a.toString(2) );// 1000// Base 8 stringconsole.log( a.toString(8) ); // 10// Base 16 stringconsole.log( a.toString(16) ); // 8let b = 218;// Base 2 string.console.log( b.toString(2) );// 11011010// Base 8 stringconsole.log( b.toString(8) ); // 332// Base 16 stringconsole.log( b.toString(16) ); // da

DecimalBinary
5 00000000000000000000000000000101
1 00000000000000000000000000000001
5 & 1 = 1 00000000000000000000000000000001
5 | 1 = 5 00000000000000000000000000000101
5 ^ 1 = 4 00000000000000000000000000000100
~ 5 = -6 11111111111111111111111111111010

Chú ý: Trong 32 bit, bit đầu tiên được sử dụng để xác định dấu (sign) của số, nếu bit này là 1 tương ứng với dấu trừ ( – ), nếu bit này là 0 tương ứng với dấu cộng ( + )

*

Toán tử Bitwise Left Shift ( console.log( 1073741824

*

*

Chuyển đổi chữ thường (Lowercase) sang chữ hoa (Uppercase):

*
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tin tổng hợp