Biên bản bàn giao tài liệu mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu biên bản bàn giao tài liệu mới nhất được chúng tôi liên tục cập nhật hàng ngày. Với những biểu mẫu này chúng tôi hi vọng sẽ tạo điều kiện thuân lợi cho mọi người trong quá trình giải quyết công việc của mình.

( Ảnh minh họa)

 

CÔNG TY ………………….

Số 18/ BBBG- ………………

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      ………….., ngày …….  tháng ……. năm……..

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………

Trụ sở:……………………………………………………………………………………………

Bên nhận:

Họ tên:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………

Công ty:………………………………………………………………………………………….

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………..

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

 

01

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

Bên giao

 

 

Bên nhận

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận