Bản kiểm điểm dành cho học sinh mới nhất | L2r.vn

Khoahoc.VietJack.com xin giới thiệu đến bạn đọc biểu mẫu bản kiểm điểm dành cho học sinh mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Chúng tôi hi vọng rằng với biểu mẫu này sẽ giúp ích cho mọi người trong quá trình học tập, lao động và làm việc trên ghế nhà trường.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi :  …………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………………………………..

Lớp ………………………..……………………Năm học: …………………….…………

Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ……………………………………. ………………………..

Hiện đang trú tại: …………………………….………………………………………….

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):………………………….……………………………

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3)………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

…….., ngày…. tháng ………năm….

                                                                                                   Người viết

                                                                            (Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Năm học 2020-2021: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có gì thay đổi | VTV.VN

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Cô Nguyễn Thị Mai Quỳnh - Giáo viên môn Toán

Bài viết hay nhất